บัวบูชาพาเที่ยว : มองสิงคโปร์ มุมใหม่ผ่านศิลปะ

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 11:18 น.

Views

นิทรรศการศิลปะ  The Unknown World เสนอความหลากหลายของศิลปะและความหลากหลายด้านวัฒนธรรมของสิงคโปร์ ผ่านงานศิลปะที่ผสมกับเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) โดยฝีมือศิลปินร่วมสมัยชาวสิงคโปร์

งานจัดที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12-17 มีนาคม 2562

Tag : บัวบูชาพาเที่ยว มองสิงคโปร์ มุมมองผ่านศิลปะ