พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พบสาเหตุ ภาคอีสานค่าฝุ่นละอองยังไม่ลด

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 11:18 น.

Views

จังหวัดขอนแก่น วันนี้เป็นอีกวันที่ท้องฟ้าหลัวปกคลุมไปด้วยหมอกควันเร่งหาแนวทางป้องกันแก้ปัญหาฝุ่นละออง ที่ยังเพิ่มสูง ส่วนสาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และนิ่งไม่ยกตัว ทำให้หมอกควันลอยต่ำ ส่งผลให้กลุ่มควันไฟที่ลอยมาจากจังหวัดใกล้เคียงปกคลุมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังตรวจพบจุด ความร้อน ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงมากกว่าในพื้นที่ของจังหวัด จึงได้จัดชุดเสือไฟ 15  นาย จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น  ลงพื้นที่ ช่วยป้องกันการจุดไฟ และดับไฟ ที่เกิดจากการจุดเผาพืชไร่ เพราะฝุ่นละอองขนาดเล็ก พัดปลิวมาตามแรงลมเข้ามาในเขตตัวเมือง

ที่บ้านกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่น ที่เพิ่มสูง ทำให้แสบตา แสบจมูก และไอ โดยแพทย์เตือนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และหากพบอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์

ส่วนปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เกิดจากการเผาไร่อ้อย แม้ว่ามีการออกประกาศเตือนไปแล้ว ทางจังหวัดจึงเตรียมเรียกประชุมผู้ประกอบการโรงงานรับซื้ออ้อย ให้ขยายเวลาปิดหีบออกไป

ที่จังหวัดหนองคาย เกิดกลุ่มควันปกคลุม ในอำเภอสังคม โดยคาดว่าเป็นกลุ่มควันที่ลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ได้ขอความร่วมมือเกษตรกร ไม่ควรเผาตอซังข้าว เปลี่ยนไปใช้วิธีฝังกลบแทน