รู้เรื่องเลือกตั้ง : ทำอย่างไรในคูหาเลือกตั้ง

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 11:18 น.

Views

มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในการหย่อนบัตรลงคะแนนนั้น ผู้พิการที่ไม่สะดวกในการหย่อนบัตรลงหีบเอง สามารถให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยลงคะแนนช่วยทำหน้าที่แทนได้ แต่ถ้าเป็นคนปกติ จะต้องหย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้งด้วยตัวเอง

Tag : ความรู้เลือกตั้ง 2562