คอลัมน์หมายเลข 7 : ยุติสร้างศูนย์การโรงแรม มทร.ตรัง

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 11:18 น.

Views

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังกังวลหากต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างในโครงการนี้โดยจะมีข้อสรุปภายใน 30 วันนี้

ขณะที่ อดีตผู้ว่า สตง.เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว แต่หน่วยงานที่ทำโครงการนี้ ต้องขยายผลหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดทำเพื่อเป็นที่ฝึกงานนักศึกษาและเป็นที่พักของนักท่องเที่ยว เนื่องจากอยู่ติดกับหาดวิวาห์ใต้สมุทร แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตรัง

การตรวจสอบโครงการนี้ "คอลัมน์หมายเลข 7" ขยายผลร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง. ตั้งแต่ปี 2555 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส สมัยเป็นผู้ว่า สตง. พบว่าอาคารต่างๆ ก่อสร้างปี 2550 แต่ยังไม่เสร็จ เพราะหยุดก่อสร้างเดือนธันวาคมปี 2552

หลังจากผู้บริหารสถาบันการศึกษาแห่งนี้ถูกแจ้งความดำเนินคดี ทำโครงการนี้รุกที่ป่าชายเลนนอกเขตที่มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี 2536 โดยสำคัญผิดในข้อมูล ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างทรุดโทรมพังเสียหาย หลังก่อสร้างไปแล้ว 80% เอกชนเบิกค่าจ้างแล้วกว่า 64 ล้านบาท จากทั้งหมด 125,900,000 บาท

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7