พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เชียงใหม่ยังติดอันดับ 1 โลก คุณภาพอากาศแย่

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 16:34 น.

Views

เว็บไซต์ AirVisual จับอันดับค่า World AQI Ranking โดยในเวลา 16.20 น. เชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ของโลก โดยค่า AQI อยู่ที่  226

ขณะที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ เมื่อเวลา 09.00 น. พบว่า ค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ – มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 14 พื้นที่ (คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีส้ม 3 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ)

ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 76 - 203 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)
ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 103 – 258 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก ใจมีเสียงวี้ด ใจสั่น คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน

Tag : เกาะติดวิกฤตฝุ่นพิษ เชียงใหม่ คุณภาพอากาศ