พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจ รัฐรับโอนหนี้เกษตรกรกว่า 121 ล้านบาท

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มีมติรับโอนหนี้สินเกษตรกรเข้ากองทุนฯ อีกกว่า 121 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับเกษตรกรที่ปักหลักชุมนุมอยู่หน้ากระทรวงเกษตรฯ มานานถึง 58 วัน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน ด้วยการชำระหนี้แทนเกษตรกรว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ มีมติให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์และธนาคารต่าง ๆ แทนเกษตรกร

แล้วให้เกษตรกรลูกหนี้มาทำสัญญาชำระหนี้ให้แก่กองทุนฟื้นฟูฯ แทน พร้อมดอกเบี้ย 0.5-1.5% ต่อปี และโอนหลักทรัพย์ค้ำประกันมาเป็นของกองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่เกษตรกรเมื่อชำระหนี้ครบตามสัญญา ภายในเวลา 20 ปี คาดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ 131 ราย รวมมูลหนี้กว่า 121 ล้านบาท และยังเห็นชอบให้จัดการหนี้เกษตรกร ที่เป็นลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์และนิติบุคคล อีก 10 ราย รวมมูลหนี้กว่า 3 ล้านบาท และชะลอการดำเนินคดีเกษตรกรออกไป 2 ปี เพื่อลดปัญหาการบังคับขายทรัพย์ทอดตลาด โดยกองทุนฟื้นฟูฯ จะเร่งชำระหนี้แทนเกษตรกรให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้

ขณะที่กลุ่มเกษตรกรพอใจ เร่งเก็บข้าวของเตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยบอกว่า แม้ไม่ใช่การปลดหนี้สิน แต่การโอนหนี้ไปยังกองทุนฟื้นฟูฯ ช่วยลดภาระดอกเบี้ยลงได้มาก จากเดิมต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 12-17% ต่อปี และเกษตรกรไม่ต้องถูกยึดที่นา ทำให้ยังมีที่ดินทำกินต่อไปได้

Tag : รัฐรับโอนหนี้ หนี้สินเกษตรกร หนี้เกษตร ชำระหนี้แทนเกษตรกร