พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แบบนี้รู้เรื่อง : กฎกติกาการเลือกตั้งที่เปลี่ยนไป

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

เรื่องของกฎกติกาการเลือกตั้งในครั้งนี้ มีหลายเรื่องที่แตกต่างไปจากปี 2554...

Tag : แบบนี้รู้เรื่อง กฎกติกาการเลือกตั้งที่เปลี่ยนไป