อย.เรียกคืนยาความดัน ลอซาร์แทน เตือนอย่าตื่นตระหนกถึงขั้นหยุดยา

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

อย.เรียกคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ลอซาร์แทน 2 ตำรับ หลังตรวจพบสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง เตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกถึงขั้นหยุดยา

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ประสานไปยังร้านขายยา คลินิก และโรงพยาบาล ให้ติดตามยาลอซาร์แทน 2 ทะเบียนตำรับ ได้แก่ LANZAAR 50 จำนวน 81 รุ่นการผลิต และ LANZAAR 100 อีก 61 รุ่น รวมเป็น 142 รุ่นการผลิต ที่เรียกเก็บคืนจากผู้ป่วย เพราะสหรัฐอเมริกาและแคนาดา พบสารก่อมะเร็งในสารตั้งต้นการผลิตยาในหนูทดลอง

ส่วนในไทย ตรวจสอบพบมี บริษัทยา 9 บริษัท ที่นำเข้ายาลอซาร์แทน และมีบริษัทยานำเข้าวัตถุดิบตัวที่มีปัญหา

อย. ย้ำประชาชน อย่าตื่นตระหนกถึงขั้นหยุดยา เพราะการปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง ไม่ได้พบในทุกรุ่นการผลิต และถ้าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ขาดยา มีโอกาสหัวใจวาย อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ ตอนนี้ ให้ตรวจสอบยาความดัน ที่ใช้อยู่ ถ้าเป็นรุ่นที่ อย.เรียกเก็บ ขอให้ส่งคืน และเปลี่ยนยารุ่นอื่น กับโรงพยาบาล คลินิก และร้านยา

Tag : ลอซาร์แทน สารก่อมะเร็ง สารก่อมะเร็งในยา ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง