พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รู้เรื่องเลือกตั้ง : ไปลงคะแนนได้ตอนไหน

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

การเลือกตั้งครั้งนี้ นอกจากเรื่องของกฎกติกาที่เปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว เรื่องของเวลาในการไปใช้สิทธิก็เปลี่ยนไปด้วย...

Tag : ความรู้เลือกตั้ง 2562 รู้เรื่องเลือกตั้ง