พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 20:16 น.

Views

ที่โรงยิม กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 3/62 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น เพื่อเตรียมจิตอาสาต้นแบบที่จะนำความรู้และความเข้าใจในคำว่า "จิตอาสา" ไปขยายผลต่อ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 466 คน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ระยะเวลารวม 6 สัปดาห์ มีการอบรม 6 หมวดวิชา อาทิ วิชาทหารทั่วไป, ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย, วิชาอุดมการณ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์, วิชาอบรมความรู้จิตอาสา, วิชาศาสตร์พระราชา ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับใช้เป็นงบประมาณในการฝึกอบรม ปรับปรุงอาคารโรงนอน อาคารอเนกประสงค์ และโรงประกอบเลี้ยง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความสะดวกสบาย

Tag : พล อ ท ภักดี เปิดอบรมหลักสูตรจิตอาสา อบรมหลักสูตรจิตอาสา พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต