พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรง

วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 20:18 น.

Views

ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว อาทิ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมข้าราชการและประชาชนจังหวัดสระแก้ว, ชมรมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์อีส บอร์น จำกัด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอนุรักษ์ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย, หลวงพ่อนวล ปริสุทโธ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลงนามถวายพระพร โรงพยาบาลรามาธิบดี