News

เร่งดับไฟป่าที่สงขลา หลังลุกไหม้สวนยางพารา เผาวอดไป 3 ไร่

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าดับไฟป่าที่ลุกไหม้สวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่บ้านปลักธง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ โดยการดับไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากในสวนยางมีใบไม้แห้งเป็นจำนวนมาก และใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงควบคุมไฟป่าไว้ได้ในวงจำกัด ก่อนที่ไฟป่าจะลุกไหม้ไปถึงศาลเจ้าและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งไฟป่าได้เผาสวนยางพาราของชาวบ้านเสียหายไป 3 ไร่