พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
X

https://www.ch7.com  มีแผนการพัฒนาระบบ เพื่อในการใช้งานของผู้ใช้ที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบางส่วนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:01 น. ถึง เวลา 04:00 น. แต่ทั้งนี้ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลังยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

คำเตือน!!! ก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า

วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 09:34 น.

Views

สำนักงานประสัมพันธ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สส. ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 17 มีนาคม 2562 นี้ โดยห้ามหาเสียงใกล้ หรือส่งเสียงรบกวนหน่วยเลือกตั้ง และว่าด้วยการจัดยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ของหน่วยงานของรัฐ

โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แจ้งเรื่องให้กับ ผู้อำนวยการประจำจังหวัดทราบก่อนการดำเนินการ และหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะต้องปิดประกาศ หรือแผ่นป้าย ที่ยานพาหนะให้ชัดเจนว่าเป็นยานพาหนะของหน่วยงานใด และจัดไว้สำหรับรับส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิ


และวันเลือกตั้งล่วงหน้า ยังยึดหลักเกณฑ์เดียวกันวันเลือกตั้งจริง คือ ห้ามการจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 จนถึง 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 งานแต่งงานหรืองานเลี้ยงที่กำหนดไว้แล้วยังจัดงานได้ แต่ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้สมัครไม่สามารถขึ้นเวทีในงานได้

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 147 ระบุว่า ผู้ใดขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่าง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ โดยให้บังคับแก่วันคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 7HDเลือกตั้ง62 เลือกตั้งล่วงหน้า