พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เจาะสนามเลือกตั้ง 62 : กกต. ออกระเบียบเพิ่มเกี่ยวกับการหาเสียง

วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

ระเบียบดังกล่าว ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัคร แจกเอกสาร หรือใช้พาหนะที่ติดป้ายหาเสียง หรือใช้เครื่องขยายเสียง ณ พื้นที่โดยรอบสถานที่เลือกตั้งกลาง ที่อาจทำให้ผู้ไปใช้สิทธิเกิดการรับรู้ข้อมูลเมื่ออยู่ในสถานที่เลือกตั้ง ทั้งนี้ ผอ.เลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการกระทำได้ หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ส่งเรื่องให้ กกต.ไต่สวนตามระเบียบ

นอกจากนี้ ยังให้หน่วยงานของรัฐ ที่ต้องการจัดยานพาหนะไปอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อออกไปใช้สิทธิ ให้แจ้งกับ ผอ.กกต.ประจำจังหวัด และติดป้ายของหน่วยงานให้ชัดเจน ทั้งนี้ห้ามจูงใจ หรือควบคุมผู้มีสิทธิไปลงคะแนน เพื่อเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด

นอกจากนี้ กกต.ยังมีคำสั่งให้ลบภาพและข้อมูลหาเสียงใน 37 เพจ หลังคณะทำงานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจพบว่ามีการโพสต์ข้อความลงสื่อโซเชียลมีเดีย ที่เข้าข่ายกระทำความผิด โดยพบเป็นการใส่ร้ายพาดพิงนายกรัฐมนตรี รวมถึงหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และ แกนนำพรรคเพื่อไทย

โดยคำสั่งดังกล่าวถือเป็นการออกคำสั่งให้ลบข้อความผ่านทางโลกออนไลน์เป็นครั้งที่ 2 แล้ว

Tag : สนามข่าว 7 สี เจาะสนามเลือกตั้ง