พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แบบนี้รู้เรื่อง : สถานที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

สถานที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ อาจจะไม่ใช่สถานที่ ที่เราเคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา  จึงต้องมีการตรวจสอบก่อนจะถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้าและวันเลือกตั้งทั่วไป ตรวจสอบได้ที่ไหนอย่างไร...

Tag : แบบนี้รู้เรื่อง สนามข่าว 7 สี