รู้เรื่องเลือกตั้ง : เคยถูกถอนสิทธิ เลือกตั้งครั้งนี้ใช้สิทธิได้หรือไม่

วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

มีคำถามเข้ามาว่า ถ้าเมื่อก่อนเราเคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมาแล้ว การเลือกตั้งรอบนี้เราจะไปคะแนนได้หรือไม่...

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ถึงแม้จะมีคุณสมบัติครบ อย่างเช่นมีสัญชาติไทยแท้ๆ อายุเกิน 18 ปี แต่ถ้าอยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิ  ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  ผู้นั้นไม่มีสิทธิที่จะไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้

Tag : รู้เรื่องเลือกตั้ง สนามข่าว 7 สี