พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

"วีรชัย พลาศรัย" เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไขกระดูก

วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 15:17 น.

Views

16 มี.ค.62  มีรายงานข่าวแจ้งว่า นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งไขกระดูก เมื่อเวลา 00.43 น. ณ กรุงวอชิงตัน หรือ 11.43 น. เวลาในประเทศไทย

นายวีรชัย พลาศรัย เกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2503 คนไทยรู้จักในฐานะเป็นหัวหน้าคณะต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารการชี้แจงต่อศาลโลกกรณีคดีปราสาทพระวิหาร สมรสกับนางอลิซเบธ พลาศรัย

ศึกษาชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น12) เคยเข้าศึกษาที่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ก่อนที่จะไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มหาวิทยาลัยปารีส (นองแตร์) ระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ ฝรั่งเศส ระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2530 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองแอฟริกาและประเทศกลุ่มอาหรับ กรมการเมือง
พ.ศ. 2531 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2532 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2533 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
พ.ศ. 2534 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่ง นิติกร 6 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย/เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่ง โอนไปรับราชการที่กระทรวงพาณิชย์ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 8/ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา
พ.ศ. 2544 ดำรงตำแหน่ง โอนมารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/(เจ้าหน้าที่การทูต 8) กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2549 ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2550 ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2551 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สำนักงานปลัดกระทรวง/อธิบดี (นักบริหาร 10) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
11 ธ.ค. 2551 ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2561– ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา

Tag : วีรชัย พลาศรัย เสียชีวิต โรคมะเร็งไขกระดูก