พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรม พัฒนาคลองเปรมประชากร

วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 01:00 น.

Views

กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประชาชนนักเรียนและหน่วยงานภาครัฐกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้ พัฒนาคลองเปรมประชากรที่วัดหลักสี่

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยได้จัดเสวนา และจัดนิทรรศการให้ความรู้ชาวบ้าน ช่วยกันดูแลคลองเปรมประชากร มีการสาธิตและประกอบถังดักไขมัน พร้อมแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลอง จำนวน 300 ถัง, นิทรรศการ "เรือ นวัตกรรม" กำจัดวัชพืชขนาดเล็ก และนิทรรศการงานวิจัยการบำบัดน้ำเสีย และเครื่องวัดคุณภาพอากาศ พร้อมติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศแบบตีผิวน้ำและใต้น้ำตลอดคลองเปรมประชากร รวมแล้วกว่า 400 เครื่อง เปิดเดินเครื่องแล้ว เพื่อบำบัดน้ำเสีย ให้น้ำในคลองกลับมาสะอาดสดใส