พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ยังไม่สรุป ห้ามขายสุราวันสงกรานต์หรือไม่

วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 01:00 น.

Views

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้ประชุมหารือถึงแนวทางมาตรการ ในการใช้กฎหมายเพื่อควบคุมนักดื่มและผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปีนี้ยังมีการเสนอมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มข้น และให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกพื้นที่ เช่น การไม่ขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20 ปี, ห้ามขายเกินเวลาที่กำหนด, เอาผิดกับกลุ่มที่ใช้รถเข็นขายในสถานที่ท่องเที่ยวที่ขายเกินเวลา และขายให้กับเด็ก, จัดโซนนิ่งที่ห้ามขาย ที่สำคัญ มติเรื่องห้ามขายในวันที่ 13 เมษายนนี้ ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ โดยให้คณะทำงานไปทำการรวบรวมข้อมูลถึงผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อนำมาประเมินผล โดยจะมีการพูดคุยกันหลายฝ่าย ทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ ที่จะต้องออกมาตรการนี้ โดยคาดว่าจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติอีกครั้ง และจะทราบผลในอีก 2 สัปดาห์หน้า

สำหรับเรื่องการขายและโฆษณาเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย เนื่องจากการนำเบียร์มาสกัดแอลกอฮอล์ออกหรือลดปริมาณแอลกอฮอล์ลงให้ไม่เกิน 0.5 ดีกรี หรือไม่เกินร้อยละ0.5 จัดเป็นอาหารที่ไม่สามารถโฆษณาว่าเป็นเบียร์ได้ เพราะเบียร์ถือเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะฉะนั้นหากมีการโฆษณาอวดอ้างเกินจริงก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ