เดินหน้าประเทศไทย : ผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกลุ่มงานด้านความมั่นคง ตอนที่ 1

วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 18:04 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกลุ่มงานด้านความมั่นคง ตอนที่ 1

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562
พิธีกร : ธนัญญา พิพิธวณิชการ

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 16 มีค 62 ผลการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกลุ่มงานด้านความมั่นคง ธนัญญา พิพิธวณิชการ