News

จับประเด็นเป็นข่าว : ได้เวลาแรงงานปรับตัวรับยุคดิจิทัล

ช่วงนี้มีการพูดถึงการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานกันอย่างกว้างขวาง แต่รู้ไหมว่าแรงงานยุคนี้ จะต้องปรับตัวให้มีทักษะใหม่ ๆ ไม่เช่นนั้นอาจตกงานได้ ติดตามใน จับประเด็นเป็นข่าว กับคุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

นวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่ ทำให้เกิดคู่แข่งขันใหม่ ๆ ในทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม ธุรกิจรายเก่าที่ไม่ปรับตัว จะไม่สามารถแข่งขันได้ เพราะจะถูกแย่งตลาด ทำให้มีผลกำไรลดลง ไม่ใช่แค่ธุรกิจเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แรงงานจำนวนมากก็ได้รับผลกระทบ เสี่ยงตกงาน ขณะที่แรงงานที่ธุรกิจสมัยใหม่ต้องการ ถูกกำหนดให้มีทักษะใหม่ ๆ ที่แรงงานยุคเก่าไม่มี

สภาเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum คาดว่าภายในปี 2573 แรงงานทั่วโลกกว่า 800 ล้านคน มีความเสี่ยงตกงาน จากการเข้ามาแทนที่ของเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ และได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยียุคดิจิทัล แล้วแรงงานในปัจจุบันจะต้องเตรียมรับมืออย่างไร

เครือข่ายออนไลน์ LinkedIn ซึ่งเป็นเว็บไซต์หางานจับคู่นายจ้างลูกจ้างรายใหญ่ของโลก สำรวจพบว่า ปัจจุบันนายจ้างมีความต้องการแรงงานที่มีทั้งทักษะทางความรู้ และทักษะทางอารมณ์

โดย 5 ทักษะทางอารมณ์ของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการมากที่สุด ได้แก่ ทักษะความคิดสร้างสรรค์, ทักษะโน้มน้าวจูงใจ, ทักษะสร้างความร่วมมือ, ทักษะการปรับตัว, และทักษะการบริหารจัดการเวลา

ส่วน 5 ทักษะทางความรู้ที่นายจ้างต้องการมากที่สุด ได้แก่ ทักษะความสามารถในการประมวลผลผ่านการใช้ซอฟต์แวร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต, ทักษะปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถคล้ายมนุษย์, ทักษะการวิเคราะห์เชิงเหตุผล, ทักษะในการจัดการคน และทักษะการออกแบบระบบให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน

แม้หลายอาชีพจะหายไป แต่จะมีอาชีพและตำแหน่งงานใหม่ ที่ตลาดแรงงานต้องการเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องทำร่วมกับเทคโนโลยี หรือใช้เทคโนโลยี เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล, ผู้ผลิตและออกแบบซอฟแวร์ แอปพลิเคชัน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ

เว็บไซต์หางาน จ็อบไทย ได้ระบุ 3 อาชีพสายเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในไทย ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์, และนักพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีใหม่จะส่งผลให้แรงงานที่มีทักษะแบบเดิม จำเป็นต้องปรับตัวเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ ไม่งั้นจะไม่สามารถหางานทำในโลกยุคใหม่ได้

สำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ ต้องเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตการทำงาน ซึ่งการฝึกทักษะทางอารมณ์เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในยุคของหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เพราะทักษะทางอารมณ์ เป็นสิ่งที่หุ่นยนต์ลอกเลียนแบบได้ยาก รวมทั้งต้องขวนขวายฝึกฝนทักษะทางความรู้ และเป็นหน้าที่ของรัฐบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่ต้องกำหนดนโยบาย และปรับหลักสูตรการศึกษา ให้สามารถสร้างคนที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

ผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล ควรเริ่มฝึกฝนทักษะที่จำเป็น เพื่อสร้างโอกาสให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในยุคแห่งเทคโนโลยีและข้อมูล