พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่รางวัล และประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ

วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 20:12 น.

Views

ที่โรงละคร สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า พลอากาศโทภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล "ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ" ซึ่งสำนักพระราชวัง ได้เชิญชวนให้ประชาชนส่งภาพถ่ายที่บันทึกไว้ ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 จนกระทั่งเสร็จสิ้นการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำของความจงรักภักดี และเป็นการบันทึกภาพความทรงจำไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้รับทราบถึงความอาลัยรักที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีภาพถ่ายได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล รวม 67 รางวัล อาทิ รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน "อุ้มท้องไปกราบพ่อ" ถ่ายภาพโดย นายอนุวัตน์ หมันเส็น, รางวัลที่ 2 ชื่อผลงาน "งานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ เมื่อ 13 ตุลาคม 2560" ถ่ายภาพโดย นางสาวสายรุ้ง รวดเร็ว, ชื่อผลงาน "ร่วมร้องเพลงราชาผู้ทรงธรรม" ถ่ายภาพโดย นางพนารัตน์ นาคยิ้ม นอกจากนี้ ยังได้จัดทำหนังสือ "ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ : ประมวลภาพความอาลัย จากดวงใจประชาราษฎร์" สำหรับนำไปแจกจ่ายให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อเผยแพร่ภาพความทรงจำอันทรงคุณค่า

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลอากาศโทภักดี แสงชูโต พระราชทานโล่รางวัล พระราชทานประกาศนียบัตร ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ