คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว

วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 20:13 น.

Views

ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว อาทิ พระปลัดธัญวัฒน์ อโสโก เจ้าอาวาสวัดบ่อเกตุ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และประชาชนชาวจังหวัดสงขลา, ครอบครัวธงไชย, ร้อยตำรวจตรีประยุทธ์ ศรีสกุล, นางสาวมานิดา ภู่เจริญ, ครอบครัวศรีมงคลชัย, ครอบครัวจรัสเมตตาคุณ ครอบครัวจิตวิไลย ครอบครัวรักษ์เพ็ชร และครอบครัวชาวุฒิ โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ลงนามถวายพระพร