พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พร้อมรับเลือกตั้งล่วงหน้า จ.นครราชสีมา

วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 22:42 น.

Views

จังหวัดนครราชสีมา นายณัฐวุฒิ เมธารินทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 14 เขต  ได้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว  และขณะนี้ได้ประสานไปยังจังหวัดนครราชสีมา ขอกำลัง อส.(กองอาสารักษาดินแดน) และตำรวจ ไปดูแลด้านความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา  นอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมแผนไว้รับมือกับพายุฝนฟ้าคะนอง ที่อาจเกิดขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งล่วงหน้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สุด