พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนชาวบางกะปิ เริ่มออกไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากันแล้ว

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 07:56 น.

Views

รายงานสดจากโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร : บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งกลางที่ผู้มีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดในกรุงเทพมหานคร

Tag : เลือกตั้งล่วงหน้า เขตบางกะปิ