พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ธอส.จ่อเปิดขายสลาก 1 แสนล้านบาท เดือน พ.ค.นี้

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมแผนระดมทุนด้วยการออกสลาก ธอส. 3 ปีวงเงินรวม 1 แสนล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก สลาก ธอส.ใบละ 1,000,000 บาท วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะเริ่มเปิดจำหน่ายในเดือน พ.ค.นี้โดยจะออกรางวัลงวดแรก 16 กันยายน 2562 / ส่วนประเภทที่ 2 ใบละ 10 ล้านบาทวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท จะเปิดจำหน่ายภายในไตรมาส 3 ปีนี้

โดย สลาก ธอส.ประเภทที่ 1 และ 2 จะให้สิทธิกับผู้ที่เป็นลูกค้าเงินฝากของธนาคารก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่ได้เป็นลูกค้าเงินฝากก็จะต้องมาเข้าคิวเพื่อจองซื้อต่อไป โดยมีรางวัลเงินสดรางวัลละ 200,000 บาท งวดละ 5 รางวัล ซึ่งธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะออกรางวัลเดือนละ 1 หรือ 2 งวด

ส่วนสลากประเภทที่ 3 จำหน่ายใบละ 500 บาท วงเงิน 5 หมื่นล้าน คาดจะออกจำหน่ายต้นปี 2563 โดยรางวัลจะมีทั้งเงินสด ทองคำ รวมถึงบ้านที่เป็นสินทรัพย์รอการขายของธนาคาร ซึ่งเงินที่ระดมทุนที่ได้ธนาคารก็จะนำไปปล่อยกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้มีรายได้ต้องการที่มีที่อยู่อาศัยต่อไป

Tag : สนามข่าว 7 สี สลาก 1 แสนล้านบาท สลาก ธอส.