News

ภาพเป็นข่าว : วอนช่วยสุนัขพิการ ขาดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

สภาพอากาศที่ร้อนจัดกำลังสร้างปัญหาและผลกระทบให้กับแหล่งที่พักของสุนัขจรจัดกว่าร้อยตัว วอนหน่วยงาน คนใจบุญ ช่วยเหลือหน่อย..