พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

จังหวัดปัตตานีรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

ที่อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์ ได้จัดกิจกรรม "อำเภอเมือง คนมีน้ำใจ สวมผ้าไทย ใส่ผ้าถิ่น พาปิ่นโต" เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งยังรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันใช้ถุงผ้าใส่ของและใช้ปิ่นโตใส่อาหาร ลดปริมาณขยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการจัดการขยะอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริเวณอำเภอเมืองปัตตานี ยังจัดตลาดประชารัฐ จำหน่ายสินค้า อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้า ของใช้ที่จำเป็น ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

Tag : สนามข่าว 7 สี ท่องสนามวันหยุด