พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนตื่นตัวออกมาเลือกตั้งล่วงหน้ากันตั้งแต่ช่วงเช้า

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 10:01 น.

Views

รายงานสดจากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ : ตั้งแต่มีการเปิดลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า ผ่านมา 2 ชั่วโมงแล้ว การเลือกตั้งยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนประชาชนก็มีความตื่นตัวออกมาเลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้า

Tag : เลือกตั้งล่วงหน้า