News

อัปเกรดประเทศไทย : ช่วยจัดการศึกษาที่ดีและทัดเทียม

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การศึกษาของไทยเราพัฒนาก้าวไกลไปมาก โดยเฉพาะการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเมือง ซึ่งเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาต่างชาติ ที่มีคุณครูเจ้าของภาษามาสอน แต่กลับพบว่าในบางวิชาที่เด็กสนใจจริงๆ ชั่วโมงเรียนกลับไม่เพียงพอ ทำให้ต้องเสียเงิน-เสียเวลาไปเรียนพิเศษเพิ่ม

น้องๆยังบอกอีกว่าอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ จัดระบบการศึกษาให้เท่าเทียมกันทุกโรงเรียน

ขณะที่คุณครู มองเห็นปัญหา หลายโรงเรียนยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ที่จะให้เด็กๆได้สัมผัสเรียนรู้ของจริง