อัปเกรดประเทศไทย : ช่วยจัดการศึกษาที่ดีและทัดเทียม

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การศึกษาของไทยเราพัฒนาก้าวไกลไปมาก โดยเฉพาะการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเมือง ซึ่งเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาต่างชาติ ที่มีคุณครูเจ้าของภาษามาสอน แต่กลับพบว่าในบางวิชาที่เด็กสนใจจริงๆ ชั่วโมงเรียนกลับไม่เพียงพอ ทำให้ต้องเสียเงิน-เสียเวลาไปเรียนพิเศษเพิ่ม

น้องๆยังบอกอีกว่าอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ จัดระบบการศึกษาให้เท่าเทียมกันทุกโรงเรียน

ขณะที่คุณครู มองเห็นปัญหา หลายโรงเรียนยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ที่จะให้เด็กๆได้สัมผัสเรียนรู้ของจริง

Tag : อัปเกรดประเทศไทย สนามข่าว 7 สี