News

แบบนี้รู้เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ช่วงนี้เราจึงต้องไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกันว่าเรามีชื่ออยู่บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ มีใครเกินใครขาดในบัญชีรายชื่อบ้านเรา และเรายังใช้สิทธิลงคะแนนที่คูหาเดิมหรือไม่  การตรวจสอบทำได้หลายช่องทางสะดวกสบาย