พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รู้เรื่องเลือกตั้ง : คนที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 04:41 น.

Views

ถึงแม้เราจะเป็นคนไทย  100 % อายุเกิน 18 ปีแล้ว แต่หากเป็นบุคคลที่ต้องคุมขัง  โดยหมายของศาล หรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แล้ว ก็ไม่มีสิทธิไปลงคะแนน

Tag : สนามข่าว 7 สี รู้เรื่องเลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562