ประกาศขยายเวลางดบินเพราะหมวกควัน จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 00:55 น.

Views

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ประกาศงดทำการบินเที่ยวบิน  PG 351 และ PG 352 เส้นทางไปกลับระหว่างเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ไปจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2562 หลังประกาศงดบิน 14 - 16 มีนาคม สาเหตุมาจากสถานการณ์หมอกควันไฟป่าส่งผลกระทบกับการขึ้น-ลงของเครื่องบิน และจะเริ่มกลับมาทำการบินในเส้นทางดังกล่าวอีกครั้งในวันที่ 26 มีนาคม ส่วนเที่ยวบิน PG 353 ที่บินในช่วงบ่ายยังคงให้บริการตามปกติ แต่อาจมีดีเลย์จากเดิมบ้างเล็กน้อย