พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ชาวบ้านเผาป่าตีผึ้ง จ.พิษณุโลก

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 00:55 น.

Views

สภาพป่าในพื้นที่หลังหมู่บ้านชาวฟ้า หมู่ 4 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ถูกไฟป่าเผาไหม้ หลังชาวบ้านได้เข้าไปลักลอบจุดไฟเผาเพื่อตีผึ้งที่ทำรังอยู่กับต้นไม้ในป่าหลายรัง แต่ไม่สำเร็จ และทำให้เกิดไฟป่าเผาไหม้ลุกลามเป็นวงกว้าง จนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของ อบต.หัวรอ อบต.ดอนทอง และ อบต.สมอแข ต้องช่วยกันเข้าไปดับไฟจนสงบและพบว่ามีพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด 3 ไร่ แต่รังผึ้งทั้งหมดไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด