พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ไฟป่าริมถนน จ.นครราชสีมา

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 00:55 น.

Views

สภาพป่าข้างทางริมถนนทางหลวงหมายเลข 205 ถนนสุรนารายณ์ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 173 - 174 ปากทางเข้าบ้านหนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ที่ถูกไฟป่าลุกไหม้และทำให้เกิดควันปกคลุม ส่งผลกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งเป็นเส้นทางหลักและมีรถยนต์วิ่งผ่านเป็นจำนวนมาก ซึ่งแม้ว่าทางหน่วยงานราชการ จะกำชับไม่ให้มีการเผาป่า แต่ก็ยังมีชาวบ้านที่ฝ่าฝืน อาศัยช่วงกลางคืนจุดไฟเผาป่าเป็นจำนวนมาก และยังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อีกด้วย