พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชาชนทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า จ. เชียงใหม่

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 12:12 น.

Views

รายงานสดจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ เชียงใหม่


ปัญหาหมอกควันไฟป่า ในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ประชาชนออกมาลงคะแนนกันอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา