พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบ้านบางกะปิ

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 14:26 น.

Views

รายงานสด จาก โรงเรียนบ้านบางกะปิ

บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบ้านบางกะปิ และโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ ประชาชนยังเดินทางมาเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างหนาแน่น