ปธ.กกต.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 14:26 น.

Views

นายอิทธิพล  บุญประคอง ประธาน กกต.ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งกลาง  ทั้งที่หน่วยที่จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ หน่วยเลือกตั้งเมืองพัทยา  ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนไว้สูงสุดของประเทศ ซึ่งพบว่าได้รับความสนใจมีผู้ไปใช้สิทธิล้นหลาม  ทำให้การจราจรบริเวณโดยรอบติดขัดเป็นทางยาวโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัคร อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นอย่างดี