News

ปลัดกทม. เผยภาพรวมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าทุกเขตเลือกตั้งใน กทม.เป็นไปตามแผนที่วางไว้

เมื่อเวลา 15.45 น. วันนี้ (17 มี.ค. 62) นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย์  ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงภาพรวมการจัดการเลือกตั้งในวันนี้ว่า  จากการตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งหลายเขต  โดยในช่วงเช้าได้ตรวจเยี่ยมเขตบางกะปิ  เขตดินแดง เขตพญาไท และเขตบางเขน ช่วงบ่ายไปที่เขตบางกอกน้อย และเขตบางพลัด  พบว่าการดำเนินการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าโดยภาพรวมมีความเรียบร้อยและเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ในขณะนี้ไม่มีรายงานว่ามีเรื่องการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด ในส่วนของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะผู้อำนวยการเขตและบุคลากรทั้ง 50 เขต ได้เตรียมพร้อมอย่างดีในการปฏิบัติการเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งในบางเขตมีผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเขตบางกะปิมีจำนวนมากกว่า 6 หมื่นคน  และเขตอื่นๆ รองลงมา 4-5 หมื่นคน  ดังนั้นการบริหารจัดการจึงเป็นเรื่องสำคัญ  สำนักงานเขตทุกเขตจึงมีการเตรียมความพร้อมและซ้อมการปฏิบัติมาก่อนในทุกเรื่อง   ซึ่งเมื่อปฏิบัติจริงมีคนมาเป็นจำนวนมากจึงมีการยืนหยุ่นในปรับแผนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น มีการขยับที่ ขยับเส้นทางเดิน  นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากจังหวัดต่างๆ ทำให้การมาใช้สิทธิลงคะแนนของประชาชนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเดินทำให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในขณะนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ารวมแล้วกว่า 70% สำหรับสถานการณ์การเลือกตั้ง ณ เขตบางกะปิซึ่งมีประชาชนมาลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้ามากที่สุดในขณะนี้ยังเป็นไปตามแผนงาน โดยเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจสอบสิทธิ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำในจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และคาดว่าเขตเลือกตั้งบางกะปิจะเสร็จสิ้นการลงคะแนนในเวลาประมาณ 19.00 น.

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเลือกตั้ง วันที่ 24 มี.ค. นี้ คาดหวังว่าการดำเนินการเลือกตั้งจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงด้วยดีเช่นเดียวกับการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ ทั้งนี้อยากเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม นี้กันให้มากที่สุด และรีบออกมาใช้สิทธิกันตั้งแต่เช้า เหมือนกับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ประชาชนมีความตื่นตัวมาก มีการเข้ามาลงคะแนนตั้งแต่เช้าอย่างคึกคัก  เพราะช่วงบ่ายหากเกิดการณ์ที่ติดขัดจะทำให้เสียสิทธิได้