สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มีนาคม 2562

วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

ฯพณฯ นายไมเคิล ดี.ฮิกกินส์ ประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ กรุงดับลิน

ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวไอร์แลนด์

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างยิ่งว่า ความร่วมมืออย่างกว้างขวางในกิจการทุก ๆ ด้าน ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะสร้างเสริมความสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น ไอร์แลนด์ วันระลึกนักบุญแพทริก