พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามการใช้งานตลาด 2 แห่ง ใน จ.กาญจนบุรี

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 07:03 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ไปติดตามการใช้งานตลาด 2 แห่งในจังหวัดกาญจนบุรี งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 ตลาด อบต สนามแย้ ตลาด อบต หนองปรือ