Green Report : เผาศพ ลดควันพิษปะปนในอากาศ

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

ข้อความบอกเล่าความรู้สึกของญาติผู้เสียชีวิต ที่สะท้อนผ่านเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม หลังจากได้นำ "สารไกอา เอช" มาใช้ในพิธีฌาปนกิจ หรือพิธีเผาศพ และพบว่า สารดังกล่าวช่วยลดมลพิษจากควันเผาศพได้เป็นอย่างดี
              
เพราะการฌาปนกิจ หรือ การเผาศพแต่ละครั้ง นอกจากร่างศพ ยังมีโลงศพ เสื้อผ้า ข้าวของหลายชิ้นที่ญาติใส่ลงไปในโลงตามความเชื่อของพิธีกรรมทางศาสนา ประกอบกับการเผาศพแต่ละครั้งมีเกณฑ์กำหนดให้ใช้ความร้อน 900 ถึง 1,000 องศาเซลเซียส จึงทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ขึ้น ส่งผลให้เกิดสารมลพิษหลายชนิดปะปนออกมาพร้อมกับควัน โดยเฉพาะสารที่เป็นอันตรายมากที่สุด คือสารไดออกซิน และสารฟิวแรน ซึ่งเป็นสารก่อโรคมะเร็ง มีผลกระทบต่อระบบประสาท ภูมิคุ้มกันและระบบสืบพันธุ์
              
จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิดการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่นำ "สารไกอา เอช" หรือ "สารวิมุตติ" มาทดลองใช้ในการเผาศพ
              
การทดลองใช้สารไกอา เอช ในการฌาปนกิจ โดยใส่สารไกอา เอช 3 ศพ ไม่ใส่ 1 ศพ พบว่าทั้ง 3 ศพที่ใส่สารไกอา เอช การเผาสามารถยับยั้งการเกิดสารมลพิษไดออกซิน และฟิวแรนได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดฝุ่น PM2.5 ที่ถูกพ่นออกมาพร้อมควันเผาศพได้ด้วย
              
วัดสุทธิวราราม นำร่องนำสารไกอา เอช มาใช้เป็นแห่งแรกโดยอัดแท่งเย็บติดกับผ้าห่ม บางส่วนบรรจุในดอกไม้จันทน์ และบรรจุในพวงหรีด 
              
ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยและดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่การใช้สารไกอา เอชในการเผาศพต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของญาติผู้เสียชีวิต เพราะสารชนิดนี้ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่นักวิจัยอยู่ระหว่างคิดค้น หาสารที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมาใช้ทดแทนได้

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report