พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วอนย้ายบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน กระทบชุมชนนาน 10 ปี จ.ชัยนาท

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 17:02 น.

Views

ชาวบ้านอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ร้องขอให้ย้ายบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงาน ออกจากหมู่บ้าน หลังส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง ทำชาวบ้าน 3 หมู่บ้าน เดือดร้อนหนักนานกว่า 10 ปี

ชาวบ้านในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี รวมตัวและเดินทางไปชุมนุมกันที่ศาลาวัดไผ่ล้อม ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหาร ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ ผลิตไนโตรเซลลูโลสเพื่อการส่งออก ย้ายบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน จำนวน 5 บ่อ ที่ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลโพนางดำออก ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านเรือนประชาชน และใกล้กับโรงผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าดื่มน้ำประปาหมู่บ้าน เพราะกลัวเป็นอันตราย

ชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยังโรงงาน และหน่วยราชการหลายครั้งแล้ว แต่ปัญหากลิ่นเหม็นก็ยังไม่หมดไป และการรวมตัวในวันนี้ อยากให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและทางโรงงาน ได้มารับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างจริงจัง

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน บ่อบำบัดน้ำเสีย ชัยนาท บ่อบำบัดน้ำเสีย สิงห์บุรี บ่อบำบัดน้ำเสีย ปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสีย