News

จังหวัดบุรีรัมย์ ชี้แจงเหตุชาวบ้านไม่มีน้ำทำประปา พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้ว

ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์ จนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ต้องซื้อน้ำมาใช้ เรื่องนี้ทางจังหวัดออกมาชี้แจงและพร้อมให้ความช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 7 สีช่วยชาวบ้าน ได้นำเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้าน บ้านตราดน้อย หมู่ 10 และบ้านหนองไทรงาม หมู่ 21 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ หลังสระน้ำขนาดใหญ่กลางหมู่บ้านพื้นที่กว่า 7 ไร่ แห้งขอด ไม่มีน้ำสูบไปผลิตน้ำประปา
              
โดยชาวบ้าน บอกว่า นี่เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี ที่น้ำแห้งเร็วขนาดนี้ ส่วนน้ำบาดาลในหมู่บ้านก็กลายเป็นน้ำกร่อย ไม่สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน จนชาวบ้านต้องแก้ปัญหาด้วยการซื้อน้ำจากรถเร่ คันหนึ่งตก 450 บาท มาใช้

เรื่องนี้ ทางจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำหนังสือชี้แจงส่งถึงรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ว่าสาเหตุที่ทำให้สระน้ำขนาดใหญ่แห้งขอดนั้น เนื่องมาจากปีที่ผ่านมา มีฝนตกในพื้นที่น้อย ประกอบกับภัยแล้งมาเร็ว ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหา โดยเบื้องต้นได้ให้ทางอำเภอลงพื้นที่กำชับผู้นำชุมชน ให้ตรวจสอบและสำรวจพื้นที่ที่เดือดร้อนเพิ่มเติม พร้อมให้ประสานกับเทศบาลชุมเห็ด เพื่อดำเนินการแจกจ่ายน้ำประปาให้กับชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านที่เดือดร้อนแล้ว