พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

หลายภาคส่วนร่วมฉีดพ่นละอองน้ำลดค่าฝุ่นในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 11:16 น.

Views

รายงานสดจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จ.เชียงใหม่ : แม้ว่าวันนี้ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ จะลดลง แต่หลายพื้นที่ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันนี้ชาวเชียงใหม่ จึงออกมาร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำ ลดค่าฝุ่นละอองในอากาศ