พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ค่าฝุ่นละอองหลายพื้นที่ในภาคอีสาน มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีลมพัดแรง

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 11:16 น.

Views

เป็นภาพของไฟที่ลุกไหม้สวนยูคาลิปตัส และสวนป่าดงระแนง ในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานท้องถิ่นต้องเร่งนำรถน้ำเข้าไปดับไฟ โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถดับไฟได้ ส่วนสาเหตุเกิดจากมีชาวบ้านลักลอบเข้าไปจุดไฟ เพื่อหาสัตว์ป่าขนาดเล็กและของป่า แม้ว่าจะมีการประกาศเตือนว่าผิดกฎหมายและจะถูกจับกุมดำเนินคดี

หน่วยงานท้องถิ่น ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กำชับผู้นำชุมชน ประกาศห้ามจุดไฟเผาป่า เพื่อป้องกันค่าฝุ่นละออง เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าให้เป็นพื้นที่ปลอดไฟป่า จากการลักลอบจุดไฟ 100 เปอร์เซ็นต์

ที่จังหวัดเลย ท้องฟ้ามืดครึ้ม แต่สภาพอากาศเปิดกว่าทุกวันที่ผ่านมา เนื่องจากความกดอากาศสูงจากจีน แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนตกหลายพื้นที่ อาทิ อำเภอภูเรือ และนาแห้ว รวมทั้งมีลมพัดแรงค่าฝุ่นละอองได้ลดลง

ที่จังหวัดขอนแก่น ค่าฝุ่นละอองลดลงเช่นกัน เนื่องจากอากาศลอยตัวและมีลมพัดต่อเนื่องทำให้ท้องฟ้าแจ่มใสมากขึ้น แต่สภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์สีส้ม ซึ่งเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนนำหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเด็กเล็ก

สถานการณ์น้ำหลายจังหวัดเริ่มประสบปัญหา โดยมีการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายที่บ้านเทากลาง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย หลังจากลำห้วยธรรมชาติแห้งขอด ส่วนแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณน้ำลดลงมาก ชาวบ้านเร่งหาแหล่งน้ำสำรองโดยขุดบ่อบาดาลไว้ใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้