พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สธ.เผย ฝุ่นพิษภาคเหนือพบผู้ป่วย 4 โรคกว่า 20,000 คนใน 1 สัปดาห์

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดที่มีปัญหา เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะพื้นที่สีเหลือง ส้ม แดง ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่ง

กระทรวงสาธารณสุขยังได้พัฒนาคลินิกมลพิษ เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษเป็นพิเศษ ซึ่งปัจจุบันคลินิกนี้มีอยู่ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งจะกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคอีสาน เพื่อดูแลประชาชนในกลุ่มเสี่ยง คือผู้ที่มีอาชีพอยู่กลางแจ้ง เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ และโรคระบบทางเดินหายใจ

ขณะที่ นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการในช่วงที่มีปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูง ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือคือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน และลำปาง ช่วงวันที่ 3-9 มีนาคม มีข้อมูลการเฝ้าระวัง 4 กลุ่มโรคคือ โรคทางเดินหายใจทุกชนิด, หัวใจและหลอดเลือด, โรคตาอักเสบ รวมถึงโรคผิวหนัง พบผู้ป่วยจำนวน 22,000 คน กลุ่มโรคที่พบมากที่สุดคือ ทางเดินหายใจ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะประชาชนดูแลตัวเอง ติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด ลดกิจกรรมการสัมผัสฝุ่นให้น้อยที่สุด ดูแลบ้านให้สะอาด หากต้องออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัย และหากมีอาการผิดปกติให้ปรึกษาแพทย์ทันที

Tag : ฝุ่นละออง ฝุ่นPM2.5 ฝุ่นพิษ