ร้องนายทุนเลี้ยงนกนางแอ่น ชาวชุมชนเดือดร้อน จ.ตรัง

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 17:03 น.

Views

ชาวบ้านตำบลทุ่งยาว จังหวัดตรัง ร้องนายทุนเลี้ยงนกนางแอ่น ใกล้พื้นที่ชุมชนและสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดมลพิษทางเสียงและมูลนก ทำให้เด็กเล็กและคนชราล้มป่วย

ชาวบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ที่อยู่ใกล้กับสมาคมสหธรรมทุ่งยาว ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และอยู่ใกล้สถานศึกษา กำลังได้รับความเดือดร้อน จากกรณีที่ผู้ประกอบการเลี้ยงนกนางแอ่น ซึ่งได้ดัดแปลงอาคารที่อยู่อาศัยมาเป็นโรงเรือนเลี้ยงนกนางแอ่น

ที่ผ่านมา ชาวบ้านเคยทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้มอบหมายให้ ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง จัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เรื่องผ่านมานาน 1 ปีแล้ว เรื่องไม่คืบหน้า ชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเรื่องนี้ เพราะสร้างความเดือดร้อนอย่างมาก

สำหรับชุมชนใกล้สมาคมทุ่งยาว มีการทำคอนโดนกนางแอ่นทั้งหมด 7 ราย ขณะที่ในพื้นที่ชุมชนสมาคมทุ่งยาว เป็นพื้นที่สีชมพู ไม่สามารถเลี้ยงนกได้ และอยู่ในเขตชุมชนขนาดใหญ่ มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านอาหาร ร้านซักรีด ซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ชาวบ้านจึงต้องการสั่งระงับการเลี้ยงนกนางแอ่นในพื้นที่

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน นกนางแอ่น เลี้ยงนกนางแอ่น คอนโดนกนางแอ่น ตรัง