องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ พลตรีสำเริง ไชยยงค์

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ พลตรีสำเริง ไชยยงค์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวังพิเศษ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และเลือดเป็นกรด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 สิริอายุ 86 ปี

พลตรีสำเริง ไชยยงค์ เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2476 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นบุตรของนายดาว และนางอุดร ไชยยงค์ หลังสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการพลศึกษา ได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยดังกล่าว ด้วยเป็นผู้ชื่นชอบและมีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬาฟุตบอล จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย เข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ที่นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 2499 จากนั้น ได้เป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนจิตรลดา โดยมีโอกาสถวายงานพระราชโอรสและพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อมาได้รับทุนจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ไปอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลระยะสั้น ที่ประเทศเยอรมนี และได้รับทุนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศึกษาต่อสาขาวิชาผู้ฝึกสอนฟุตบอลอาชีพชั้นสูง ณ สปอร์ตซูเล่ เมืองโคโลญจน์ และนำความรู้กลับมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทย

นอกจากนี้ ยังได้เข้ารับราชการทหาร และได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ถวายงานเป็นพระอภิบาล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งทรงศึกษาต่อด้านวิชาการทหาร ณ ประเทศออสเตรเลีย และเป็นนายทหารประจำพระองค์ ถวายงานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเคยดำรงตำแหน่งกรมวังผู้ใหญ่ ตำแหน่งสุดท้ายคือ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวังพิเศษ ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับคุณหญิงเพ็ญศรี ไชยยงค์ มีธิดา 2 คน

Tag : องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ พลตรี สำเริง ไชยยงค์ บำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานศพ