ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ สมาคมอนามัยครอบครัวแห่งประเทศไทย, คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี, ชมรมผู้สูงอายุเขตยานนาวา, โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย, อธิบดีกรมอนามัย และคณะ, สำนักงานเขตหลักสี่, ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคลและประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี, ชมรมผู้สูงอายุเขตยานนาวา, โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ลงนามถวายพระพร